AVÍS LEGAL

DADES IDENTIFICATIVES

La pàgina web titulada UNIVERS D'EMOCIONS (http://nauticaemporda.tecogest.com/) pertany a la societat limitada UNIVERS D'EMOCIONS CBE, SL amb CIF: B42987537. Té el domicili legal a: C / de l'Electricitat, 37, 17257 - Torroella de Montgrí - Girona i està inscrita al registre mercantil de la demarcació amb les següents dades:.

OBJECTE

El responsable del lloc web (http://nauticaemporda.tecogest.com/), posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar quines són les condicions d'ús, a tots els usuaris del lloc web.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.
El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions.

TERCER DE CONFIANÇA I CODI DE CONDUCTA

El prestador es troba adherit a el codi de conducta que apareix en el text jurídic de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI - http://www.lssi.es) que pot ser visualitzat, descarregat i / o imprès des el link referenciat. Aquest codi de conducta garanteix als usuaris que aquest lloc web compleix amb la legislació vigent i es troba sotmès a totes les obligacions disposades en aquest codi.

RESPONSABILITAT

UNIVERS D'EMOCIONS CBE, SL, s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, incloent-hi les notícies provinents de fonts RSS.
El lloc web pot utilitzar cookies (és un fragment d'informació que s'emmagatzema en el disc dur de l'visitant d'una pàgina web a través del seu navegador, de vida efímera, que l'usuari pot esborrar en tot moment), però en cap cas es s'utilitzaran per recollir dades de caràcter personal.
Des del lloc web de el client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, si l'administrador detecta contingut que pogués afectar o contravenir la legislació vigent, els drets dels usuaris i / o l'ordre, es reserva el dret d'eliminar sense previ avís i de posar-ho en coneixement de les autoritats competents.
En mesura del possible, aquest lloc web ha estat testejat i revisat perquè tingui un correcte funcionament. No obstant això, no podem garantir la possibilitat que estigui operatiu les 24 hores de dia, els 365 dies de l'any, o que tinguin lloc causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Protecció de dades personals

UNIVERS D'EMOCIONS CBE, SL és l'entitat responsable de l'fitxer de dades generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris de el portal http://nauticaemporda.tecogest.com/.
D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'UNIVERS D'EMOCIONS CBE, SL (d'ara en endavant, UNIVERS D'EMOCIONS) es compromet a l'acompliment de la seva obligació de secret amb respecte a les dades de caràcter personal i a el deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.
La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat la gestió, prestació, presentació d'informació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats en cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.
L'usuari podrà exercitar en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, dirigint-se a l'adreça: UNIVERS D'EMOCIONS CBE, SL, C / de l'Electricitat, 37, 17257 - Torroella de Montgrí - Girona, Espanya, o per escrit, acompanyant fotocòpia del DNI a l'adreça anteriorment indicada o en info@nauticaemporda.com.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de l'portal (com logotips, marques, codi font), pertanyen a UNIVERS D'EMOCIONS, exceptuant els provinents de les fonts RSS.
El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida, tret que UNIVERS D'EMOCIONS, li atorgui una autorització per escrit.
La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest Portal atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega per part de l'usuari d'aquest contingut a efectes de consulta i l'ús privat de la mateixa, sempre que els esmentats continguts romanguin íntegres.
En UNIVERS D'EMOCIONS CBE, SL, respectem els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que poguéssim estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb nosaltres a la següent adreça de correu electrònic: info@nauticaemporda.com

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER A l'ÚS I CONTINGUT

Tant l'accés als websites com l'ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts en els mateix, serà d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l'ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles mitjançant el mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran completament responsables d'aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i respecte a la legalitat vigent, a la moral, als l'ordre públic, als bons costums, als drets a tercers o de la pròpia UNIVERS D'EMOCIONS,tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts.

UNIVERS D'EMOCIONS no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades de el mal ús dels serveis o continguts realitzats pels usuaris o tercers.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per UNIVERS D'EMOCIONS, així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre la propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i els convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada en disposició i, en general, qualsevol altre acte d'explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l'exprés i previ consentiment i per escrit de UNIVERS d'EMOCIONS. En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials,marques dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d'utilització industrial i comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de UNIVERS D'EMOCIONS o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites. Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com de l'programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit de el Dret d'Autor i queden , per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L'incompliment de l'assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense ànim de lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l'esforç dut a terme per UNIVERS d'EMOCIONS per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web de UNIVERS D'EMOCIONS, sense el consentiment previ, exprés i per escrit de UNIVERS D'EMOCIONS. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerat com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de UNIVERS D'EMOCIONS sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes. UNIVERS D 'EMOCIONS no assumirà cap responsabilitat abans les conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc ... de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de UNIVERS d'EMOCIONS.

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Girona.

Sol·licitem el seu permís per obtenir dades estadístiques de la seva navegació en aquesta web, en compliment del Reial decret-llei 13/2012. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies.
OK | més informació | Tancar missatge